هشدار به نیروهای انقلابی در مورد اقدام اخیر تلویزیون آپادانا!

 

 

مردم مبارز ایران، نیروهای سیاسی مبارز و انقلابی!

 

از حدود یک ماه پیش، تلویزیون آپادانا- یکی ازتلویزیون هایی که در آمریکا برای ایران برنامه پخش می کند- در برنامه ای که توسط آقای ذوالفقاری تهیه می گردد، اعلام می کند که گویا هواداران چریک های فدائی خلق ایران از برنامه آنها "حمایت" می کنند.

 

در اعتراض به این تقلب آشکار، رفقای ما تاکنون چندین بار با مسئولین برنامه تماس گرفته و با توضیح اینکه چنان اعلام و تبلیغی هیچ گونه ربطی به چریک های فدائی خلق ایران و هواداران این سازمان ندارد، قاطعانه خواستار توقف تبلیغات مذکور شده اند. اما علیرغم تلاش های صورت گرفته و به رغم انتشار اطلاعیه رسمی از طرف روابط عمومی چریک های فدائی خلق که در آن ضمن تقلبی خواندن تبلیغ فوق الذکر خواستار توقف آن شده است، تلویزیون آپادانا هنوز از اقدام غیراصولی خود دست برنداشته است. مسئولین برنامه مذکور پس از چند بار ارسال فکس اطلاعیه اعتراضی روابط عمومی چریک های فدائی خلق به آنها، بالاخره دریافت آن را تأیید کردند ولی حاضر نشدند تا طبق عرف رایج مطبوعات، متن کامل آن اطلاعیه را به سمع بینندگان تلویزیون خود برسانند. تنها توجیهی که مسئولین این برنامه در پاسخ به همه اعتراضات انجام شده نسبت به ادعای جعلی شان، ارائه می دهند، عبارت از آن است که گویا "هواداران ناشناخته ای" به مسئولین این برنامه پول داده و خواستار درج نام هواداران سازمان ما در برنامه آنها شده اند و ادعا می کنند که با دریافت مبلغ مذکور، برنامه شان از "ورشکستگی" نجات یافته است!

در تداوم اعتراضات رفقای ما به اقدام غیراصولی و متقلبانه مسئولین تلویزیون آپادانا و اصرار ما به این امر که هوادار و یا هواداران "ناشناخته" را به ما معرفی نمایند، بالاخره شخصی از طریق شماره تلفنی که یکی از رفقای ما در اختیار تلویزیون آپادانا قرار داده بود، با ما تماس گرفت. او در این مکالمه تلفنی، نام خود را "دکتر رادمنش" ذکر نمود و مطرح کرد که "پیرمردی" است که سالها با حزب توده فعالیت سیاسی کرده است و گویا پس از قیام بهمن به صحت نظرات چریک های فدائی خلق پی برده و گویا از همان زمان یعنی از سال 1358 "هوادار" این جریان سیاسی شده است. شخص مذکور در مقابل سوال و اعتراض ما که چرا وی بدون اطلاع به سازمانی که ادعای هواداریش را می کند، به چنین اقدامی دست یازیده است، مطرح ساخت که قصدش "تبلیغ به نفع" چریک های فدائی خلق از طریق تلویزیون آپادانا می باشد؛ و چون در حال حاضر به مدت "2سال" است که نشریه "کار" (!؟) "ارگان کمیته مرکزی" سازمان منتشر نمی شود، بهتر است که از این طریق "به نفع شما"(!؟) "در ایران" تبلیغ شود!

به این ترتیب، در جریان مکالمه یاد شده روشن شد که این حامی مالی برنامه تلویزیونی آپادانا، که ناشیانه خود را هوادار چریک های فدائی خلق، آنهم در طی 25 سال گذشته (!؟) قلمداد می کند، نه از مواضع و پرنسیب های شناخته شده این جریان اطلاع و یا شناختی دارد و نه حتی نام ارگان این سازمان یعنی "پیام فدائی" را می داند. در هر حال به رغم اعتراض و توضیحات ما در مورد دلائل نادرستی این اقدام، شخص مذکور مطرح ساخت که "چه شما موافق باشید و چه نباشید، من به کار خود ادامه خواهم داد!" و تبلیغ "حمایت" از برنامه تلویزیونی آپادانا زیر نام "هواداران چریک های فدائی خلق" همچنان روی صفحه تلویزیون فوق قرار خواهد گرفت.

تا آنجا که معلوم است، شخص مذکور (رادمنش)، یکی از همکاران تلویزیون آپاداناست، اما اگر حتی چنین هم نبود، مسئولیت اقدام متقلبانه اخیر همچنان به گردن تمام مسئولین این تلویزیون می باشد که ساده ترین پرنسیب های شناخته شده یک رسانه جمعی را زیر پا گذارده و نام یک جریان سیاسی را بدون اطلاع و اجازه آنها، بدون خواست آنها و علیرغم اعتراضات مکرر آنها، مورد سوء استفاده قرار می دهند. این جلوه بارزی از یک فریبکاری است که در نوع خود "بی نظیر" و پدیده جدیدی ست.

ما تأکید می کنیم که در پشت این "دلسوزی" برای چریک های فدائی خلق و "اصرار" برای تبلیغات ظاهرا به "نفع چریکها"، نیات پلیدی نهفته است که برخی از آنها را می توان در موارد زیر برشمرد:

1-         مسئولین تلویزیون آپادانا و همکار "توده ای شان" (رادمنش خود را توده ای سابق خوانده) با قید نام "هواداران چریک های فدائی خلق" در برنامه تلویزیونی خود، نه تنها سعی در ایجاد توهم پشتیبانی ما از برنامه تلویزیونی خود را دارند، بلکه بر علیه چریک های فدائی خلق شایعه پراکنی می کنند. آنها در پاسخ به هر اعتراض اصولی رفقای ما به اقدام متقلبانه خود، از چسباندن انواع و اقسام انگ ها به ما خودداری نمی ورزند. به طور مثال، به جای پاسخ به اعتراضات در هنگام پخش برنامه، گردانندگان برنامه ضمن قطع صدای رفقا، یکبار از "وجود اختلاف" در بین ما صحبت کردند و یکبار گفتند که گویا علت اعتراض، وجود "انسداد فکری" در میان ما می باشد و....

2-         گردانندگان این تلویزیون با همراهی "دکتر رادمنش" که خود را "هوادار چریک های فدائی خلق" قلمداد می کند، با سوء استفاده از نام سازمان ما قصد دارند تا زیر اسم یک نیروی چپ و رادیکال، نیروهای انقلابی و رادیکال درون جامعه را به طرف تلویزیون خود جلب کنند. این تلاش در شرایط رشد شور انقلابی و مبارزاتی موجود در جامعه ملتهب ما بر علیه رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی، آن خطر اصلی ای ست که اگر به عمق آن و نتایج عملی اش بیندیشیم، آنگاه فاجعه ای که در پس این تقلب بر علیه جوانان مبارز ایران طرح ریزی شده است را خواهیم دید.

ما ضمن جلب توجه نیروها و افراد مبارز و انقلابی به این حقایق، از همه آنها خواستاریم تا به هر نحوی که می توانند در جهت افشای اقدام فریبکارانه تلویزیون آپادانا حرکت نموده و مانع از جا افتادن سنت ضدمردمی ای شوند که نه صرفا بر علیه سازمان ما بلکه در اساس بر علیه نیروهای مبارز و جوانان چپ و انقلابی ایران و برای فریب آنها، سازماندهی شده است.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!

مرگ بر فریبکاران! مرگ بر دغلکاران!

زنده باد انقلاب ! زنده باد کمونیسم!

با ایمان به پیروزی راهمان

روابط عمومی چریک های فدائی خلق ایران

7 ژانویه 2005

 

 

برای تماس با چريکهای فدايي خلق ايران با نشاني زير مکاتبه کنيد:

BM Box 5051

London

WC1N 3XX

England

Fax & Tel: 044 208 8805621

آدرس پست الکترونيک

: ipfg@hotmail.com e-mail