ستار، کارگری که زندگی و مرگش افشا گر جنایت بود !

 

قتل وحشیانه ستار بهشتی، کارگر 35 ساله و وبلاگ نویس منتقد حکومت در سیاهچال های رژیم جمهوری اسلامی در اثر شکنجه های قرون وسطایی مزدوران آن، خشم و کینه عمیق توده های ستمدیده و هر انسان با وجدان و شرافتمندی را بر علیه این رژیم سرکوبگر به مثابه عامل این جنایت هولناک برانگیخته و بر می انگیزد.  آنچه بی هیچ شکی در نگاه اول راجع به مرگ فجیع ستار بهشتی، بدست دژخیمان جمهوری اسلامی جلب نظر می کند، اوج بربریت و ددمنشی نظامی ست که اصولا بدون چنین جنایات سبعانه ای قادر به کنترل جامعه ملتهب ما و حفظ حاکمیت ضد خلقی خویش در اوضاع بحرانی فعلی نیست.

 

دژخیمان جمهوری اسلامی ستار را دستگیر و تنها پس از چند روز به ناگهان و با قساوت شایسته جانیان بالفطره، خانواده دردمند و نگران او را احضار و در کمال ناباوری از آنها خواستند که برای عزیز پر پر شده شان، ستار، "قبر" تهیه کنند. او به همین راحتی همچون پرنده ای بی دفاع و بی گناه در دام صیاد قسی القلب، اسیر شد و در دستان این صیاد وحشی و خونخوار یعنی رژیم تبهکار جمهوری اسلامی پر پر شد. مقامات دروغگو و جنایتکار جمهوری اسلامی کوشیدند تا به سیاق رفتار ضد خلقی همیشگی خود، به همان صورت که در موارد قتل اسرایی چون زهرا کاظمی ها، ترانه موسوی ها، زهرا بنی یعقوب ها و ده ها و صد ها و هزاران قربانی دیگر انجام داده بودند، پرونده این جنایت کثیف خویش را نیز در کمال خونسردی ببندند و ضمن تهدید و ارعاب خانواده ستار جنازه کوفته و در هم شکسته وی در زیر شکنجه را مدفون کنند. اما پایداری خانواده دلاور ستار و فریاد آنها مبنی بر اینکه "افتخار " می کنند که بستگان ستار بوده و عزیزشان را در راه آزادی از دست داده اند، از یکسو و افشای هر چه وسیعتر رسوایی خفت بار ناشی از ارتکاب به این جنایت ننگین باعث شد که سران رژیم در پیشبرد توطئه خود شکست بخورند. مساله مرگ مظلومانه ستار در عین حال با قرار گرفتن در میدان تصفیه حساب های جلادان ضد خلقی حاکم با یکدیگر، هر چه بیشتر برجسته شد و این مرگ افتخار آفرین بر بستر دروغگویی ها و اتهام زنی های آنها به یکدیگر چهره ضد خلقی و واقعی کل حکومتیان را هر چه بیشتر افشا کرد.

 

تبهکاران حاکم که مدتهاست بر بستر بحران های مرگبار گریبانگیر حاکمیت خود در کشمکش بر سر قدرت و چگونگی سرکوب توده ها درگیر جدالی نامقدس هستند، در هنگام افشای چگونگی مرگ این کارگر آگاه در افکار عمومی، هر یک کوشیدند که با مقصر جلوه دادن "رقیب" در قتل فجیع ستار، خود و مهمتر از آن نظام وابسته و خونخوار جمهوری اسلامی را در این جنایت "بیگناه" جلوه داده و با وعده "پیگیری" پرونده مرگ "مشکوک" ستار، عاملان آن را به دست "قانون" بسپارند. اما کیست که نداند که تحت نظام استثمارگرانه حاکم بر جامعه ما، نظامی که با شکنجه و دار استقرار و ادامه یافته، نظامی که اعمال زور و شکنجه و قهر و در یک کلام دیکتاتوری مطلق العنان جزء ذاتی حیات روزمره آن است، نظامی که خون کارگران را در شیشه کرده، نظامی که با نیمی از جامعه یعنی زنان همچون برده برخورد می کند، نظامی که تحمل کوچکترین مخالفتی را ندارد و با احساس کوچکترین خطر، هر صدای مخالفی را در گلو خفه می کند، رژیمی که زبان کارگران را می برد و هر جا هم که لازم شد مخالفین خود را بی هیچ ملاحظه ای ترور و سر به نیست می کند، آری در چنین نظامی ، "قانون"، معنایی جز حفظ منافع طبقه استثمارگر حاکم به قیمت سرکوب وحشیانه توده ها ندارد.

 

در چارچوب "قانون" چنین نظامی ست که هر حرکت و تلاش صادقانه امثال ستار ها برای آگاه گری در جامعه و نشان دادن چهره ضد مردمی کلیت نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی به مثابه دشمن اصلی توده ها با زندان و شکنجه و دار پاسخ می گیرد.

 

ستار بهشتی با مرگی فجیع در چنگال دژخیمان حاکم، جان عزیز خود را در راه دفاع از حقیقت و خدمت به محرومان از دست داد. او کوشید منعکس کننده صدای میلیونها تن از کارگران، جوانان، زنان و محرومانی باشد که در طول 33 سال پیکار با حاکمیت سرکوبگر جمهوری اسلامی و از جمله در جریان خیزش توده ای سال 88 با مبارزات حق طلبانه شان برای برپایی یک جامعه آزاد و دمکراتیک تلاش کرده و می کنند. او جان زلالش را برای ترویج و تبلیغ این امر قرار داد که اصلاج جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و نجات مردم با سرنگونی رژیم و نابودی نظام وابسته کنونی گره خورده است. در عین حال مرگ ستار به جوانان مبارز ایران این پیام را در بر دارد که باید با درایت هر چه بیشتری و رعایت مخفی کاری به متشکل کردن خود جهت انجام مبارزه ای هر چه مؤثرتر با رژیم بپردازند؛ و مطمئن باشند که دیر یا زود با به میدان آمدن توده ها ، طبقات استثمارگر و جنایت کار از قدرت ساقط خواهند شد. مردم بپا خاسته با قدرت سهمگین خود بساط خون و جنایت کلیت رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری حاکم را با نیروی لایزال خویش بر انداخته و انتقام خون پاک کارگران آگاهی چون ستار ها را از جلادان شان خواهند گرفت.