چريکهای فدايي خلق ايران 

اسامي جانباختگان چريکهای فدايي خلق ايران

 
چريک فدايی خلق

رفيق شهيد روح انگيز دهقانی
60/4/8

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد نوروز قاسمی
60/4/8

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد بهزاد مسيحا
60/4/8


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسين تنگستانی
60/4/8

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد قنبر ارغند
60/4/23

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عليرضا فارسيان
60/4/27


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عبدالحسين عنانی شيشوان
60/4/


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد کريم فتحی

تابستان ۶۰


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسين پورقنبری
60/5/5


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدتقی ترابی
60/5/5


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدرضا رمضانعلی
60/5/5


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمد عظيمی
60/5/5


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمد يزدانی
60/5/5

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد کامران اسماعيل زاده
60/5/7

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد ابراهيم جلالی
60/5/10


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد هادی حسن زاده کرمانی
60/5/24

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد هامان شفيعی

۲۴/۵/۶۰


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد لطف اله کيوانی فر
60/6/2

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد سعيد اسماعيل پور موسوی
60/6/6


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مانی خداوردی
60/6/6چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عباس کاتوزيان
60/6/8

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد سيدمرتضی ميررضايی
60/6/11

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمد چشم براه
60/6/12


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فريده شمشيری
60/6/16


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عليرضا پناهی
60/6/17


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد بهروز شاهين
60/6/19


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حبيب صادقی
60/6/19

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد امير نمازی زادگان
60/6/20

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد رضا خالصی
60/6/27


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد ماهرخ يوسفی
60/6/27

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد غلامشاه ضميری
60/6/27

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمد اسرافيلی
60/6/28

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عليرضا تراقچی
60/6/28

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد نصراله احمدشاهی
60/6/29

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عبداله وارشکی
60/6/31

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد غلامرضا سالاری
60/7/5

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد کرامت قبادی
60/7/9

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد خسرو دانش ايران مبارکه
60/7/13

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد سروش نيکخواه
60/7/13

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدسعيد خرامی
60/7/14

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عارف بلوکی
60/7/14

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مهناز نجاری
60/7/19

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مريم دانش ايران مبارکه
60/7/19

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فرشيد راحی
60/7/19چريک فدايی خلق

رفيق شهيد احمد اسلامی
60/7/20

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد طاهره قاسمی
60/7/20

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدامين ترابی
60/7/20

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمود خدادادزاده
60/7/20

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فاطمه رخ بين
60/7/20

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فتح اله فريد
60/7/20

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد ناصر مرادی
60/7/20

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسن بشيری
60/7/20

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عباس مکاری
60/7/20


 چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مهوش جوکار
60/7/21

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد غلامحسين زينی وند
60/7/22

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد اسماعيل باقری
60/7/29

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حميد باقری
60/7/29

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدقلی جهانگيری
60/8/4

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عزيز پوراحمدی
60/8/5

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مهين جهانگيری
60/8/5

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسين مديرشانه چی
60/8/7

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدحسين خادمی
60/8/7

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عليرضا شفيعی
60/8/8

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدحسين سليمانی
60/8/13

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد علی بهروزی
60/8/13

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد علی برنشان
60/8/15

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمد قادری
60/8/27

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسين رکنی
60/8/28

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد احمد پيل افکن
60/8/28

چريک فدايی خلق

رفيق ابواقاسم اصغری صحت
60/9/2

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عبدالکريم اجيرايی
60/9/3

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدحسين معينی
60/9/3

چريک فدايی خلق

رفيق غلامرضا شالورديان چايچی
60/9/14

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فريدون شافعی
60/9/26

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فرهاد رادور
60/10/7

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمد سعيدی
60/10/7

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عبدالصمد بازماندگان
60/10/20

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد منصور بنازاده
60/10/24

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد پرويز شانگی پور
60/10/24

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسين مکرانی
60/10/24

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد رضا حشمت زاده
60/12/16

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد کاظم
60/12/25

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مهشيد معتضد

 61/2/12

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد موسی مکاری
61/2/12


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حميد فضل اللهی
61/4/28


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد شهرام شفيعيان
61/6/1

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمود خاموشيان
61/6/2

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد اميرمعصوم عليشاهی
61/6/2

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد شهناز رونابی
61/6/2

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد احمد کريمی
61/6/2

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد نصرت کريمی
61/6/2

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمد يوسف پوری
61/6/6

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد صديق ديده رو
61/6/29

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد زاهد سجادی گيلانه ای
61/7/12


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد سيدعلی اصغر کاسبانه
61/7/27

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد اکبر ناصری
61/7/27

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسين احمدی
61/7/27

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محسن ميرفصيحی
61/7/27


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد علی اصغر ذاکری
61/8/10

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد زهره حاجيان سه پله
61/12/

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مختار نيک نژاد
62/3/17


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حميد ميرشکاری
62/3/20

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد رضا زارع
62/3/23


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فرج اله نيک نژاد
62/8/1

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد منصور
62/12/28

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد ميرهادی کابلي
اوايل 63

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مهرداد اردوان
64/11/28

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حميد آقاوردی زاده
64/12/19


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد جمشيد هدايتی
66/1/27


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد سليمان ميربلوک
66/1/27

 

 

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد غلامرضا بانژاد
54/5/17


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسين الهياری
54/5/17


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد پروين فاطمی

54/7/8

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فرشاد فرجاد

54/7/24چريک فدايی خلق

رفيق شهيد پری

54/7/24

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد علی دبيری فرد

54/7/30

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فرهاد سپهری (در ظفار)

54/8/2


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فاطمه حسن پور اصيل

54/10/18

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مسرور فرهنگ

54/10/19

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فاطمه نهانی

54/10/21

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد بهمن روحی آهنگران

54/10/27

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فاطمه افدرنيا

54/11/6

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مجيد پيرزاده جهرمی
54/11/6

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد جعفر محتشمی
54/11/6

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مسعود پرورش
54/11/6

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مصطفی دقيق همدانی
54/11/6

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد کاووس رهگذر

54/11/17

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حميد مومنی

54/11/18

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حميد اکرامی

55/1/18


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدرضا کاميابی

55/1/29


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد هادی فرجاد

55/2/25


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد لادن آل آقا
55/2/25


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فرهاد صديقی پاشاکی
55/2/25


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مهوش حاتمی
55/2/25


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدرضا قنبرپور
55/2/25


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد احمدرضا قنبرپور
55/2/25


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فرزاد دادگر
55/2/25


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عزت غروی
55/2/25


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد قربانعلی زرکار
55/2/25


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد ناصر شايگان شام اسبی
55/2/25


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد ارژنگ شايگان شام اسبی
55/2/25


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد جهانگير باقرپور
55/2/25


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمود خرم آبادی

55/2/27

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مصطفی حسن پور اصيل
55/2/27


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فريده غروی
55/2/27

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد تورج اشنری
55/2/27

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد ميترا بلبل صفت

55/2/28

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد بهروز ارمغانی
55/2/28


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد اسماعيل عابدی
55/2/28

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد هوشنگ اعظمی لرستانی

55/2/25

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد زهره مديرشانه چی
55/2/28


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسين فاطمی
55/2/28چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مريم شاهی

55/3/5


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مينا طالب زاده
55/3/5


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عليرضا رحيمی علی آبادی

55/3/31

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسين موسی دوست دموچالی

55/3/31

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد کاظم غبرايی

55/4/1


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد نسترن آل آقا

55/4/3


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد گلرخ مهدوی
55/4/3


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حميدرضا هزارخانی
55/4/3

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد نادعلی پورنغمه
55/4/3


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مريم شاهی

55/4/5


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد غلامعلی پورنغمه

55/4/6


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حميد اشرف

55/4/8


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد يوسف قانع خشک بيجاری
55/4/8


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد غلامرضا لايق مهربانی
55/4/8


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدرضا يثربی
55/4/8

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فاطمه حسينی
55/4/8


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدحسين حقنواز
55/4/8


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد طاهره خرم
55/4/8

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عسگر حسينی ابرده
55/4/8


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدمهدی فوقانی
55/4/8


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد علی اکبر وزيری
55/4/8

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد غلامعلی خراط پور
55/4/8


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حميد آرين

55/4/9


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد بهزاد اميری دوان

55/4/9

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد افسرالسادات حسينی

55/4/10


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد نادره احمد قاسمی

55/4/10


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد سيمين توکلی

55/4/10

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حميدژيان کرمانی

55/4/


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مرتضی فاطمی

55/5/21


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسن سعادتی

55/6/8


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد پرويز داوری

55/6/12

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد رحيم خدادادی

55/7/6

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد پرويز نصيرمسلم

55/9/3

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد زهرا آقانبی قلهکی

55/9/29

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد خدابخش شالی

55/10/25

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد انوش فظيلت کلام

55/11/6

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد کيومرث سنجری

55/11/9

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسين چوخاچی

55/11/13

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمد کاسه چی

55/11/

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محسن نوربخش

55/11/

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد صبا بيژن زاده

55/12/9

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد بهنام اميری دوان

55/12/9

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عبدالرضا کلانتر نيستانکی

55/12/18

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد يداله سلسبيلی
56/1/9


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد غزال آيتی
56/1/1


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد سيمين پنجه شاهی
56/1/10


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عباس هوشمند
56/1/10


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عبداله پنجه شاهی
56/2/1


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد نسرين پنجه شاهی
56/2/4


 

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد هاشم باباعلی

 56/6/6


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد غلامحسين بيگی
56/6/12


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد رفعت معماران بناب
57/3/6

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد سليمان پيوسته حاجی محله
57/3/6


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد قاسم سيادتی
57/11/22

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد بابک سيلانی
57/11/22

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد خسرو پناهی
57/11/22

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مهدی اقتدارمنش
57/11/22

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدجواد عرفانيان
57/11/22

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد رضا بهفر
59/6/18

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد بهزاد يوسفی
59/6/23

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد اسماعيل هاديان
60/3/7


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد جواد باقری
60/3/26

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد اسمر آذری يام
60/4/3


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد علی حميدی مدنی
60/4/7

 

 

 

بر حسب توالی روز، ماه و سال

(از خرداد ۱۳۴۹ تا فروردين ۱۳۶۶)

 

 

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسن نيک داودی
49/3/29

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مهدی اسحاقی
49/12/1 


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدرحيم سمايی
49/12/1 


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد علی اکبر صفايی فراهاني
49/12/26

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد احمد فرهودی
49/12/26

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدعلی محدث قندچی
49/12/26

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد ناصر سيف دليل صفايی
49/12/26

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد هادی بنده خدا لنگرودی
49/12/26

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد شعاع الدين مشيدی
49/12/26

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد اسکندر رحيمی
49/12/26

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد غفور حسن پور اصيل
49/12/26

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدهادی فاضلی
49/12/26

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عباس دانش بهزادی
49/12/26

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد هوشنگ نيری
49/12/26

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد جليل انفرادی
49/12/26

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد جواد سلاحی
50/1/26


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد خليل سلمانی نژاد
50/2/18

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد کاظم سعادتی
50/2/23


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد اميرپرويز پويان
50/3/3


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد اسکندر صادقی نژاد
50/3/3

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد رحمت اله پيرونذيری
50/3/3

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد بهروز دهقانی
50/3/9

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد کاظم سلاحی
50/4/14


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد احمد خرم آبادی
50/4/14

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد سيروس سپهری
50/6/15


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مهرنوش ابراهيمی
50/7/9

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد منوچهر بهايی پور
50/7/9

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد چنگيز قبادی
50/7/10

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدعلی سالمی
50/7/10

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد سيد نوزادی
50/7/10

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد شاهرخ هدايتی
50/8/19

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسين محموديان
50/10/6

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مرتضی احمدی
50/10/6

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مرتضی حاج شفيعيها
50/10/6

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مسعود احمدزاده
50/12/11

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عباس مفتاحی
50/12/11

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مجيد احمدزاده
50/12/11

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد اسداله مفتاحی
50/12/11

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حميد توکلی
50/12/11

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد غلامرضا گلوی
50/12/11

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد بهمن آژنگ

50/12/13

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد سعيد آريان
50/12/13

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عبدالکريم حاجيان سه پله
50/12/13

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مهدی سوالونی
50/12/13

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عليرضا نابدل

50/12/22

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد يحيی امين نيا
50/12/22

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد جعفر اردبيل چی
50/12/22

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مناف فلکی
50/12/22

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمد تقی زاده
50/12/22

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد علی اصغر عرب هريسی
50/12/22

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد اکبر مويد
50/12/22

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد علی نقی آرش
50/12/22

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسن سرکاری
50/12/22


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسن معصومی همدانی
51/3/31


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد ناصر فضل اللهی
51/5/2

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمد صفاری آشتيانی
51/5/9

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فرخ سپهری
51/5/9


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مهدی فضيلت کلام
51/5/9


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فرامرز شريفی
51/5/9


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فريدون شافعی
51/5/9


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدرضا خوانساری
51/5/9

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد احمد زيبرم
51/5/28

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد اسداله بشردوست
51/9/7

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد پوران يدالهی
51/11/23

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد بهروز عبدی
51/11/23

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد ايرج سپهری
52/6/2


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسن نوروزی
52/10/20

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد يوسف زرکار
52/11/17

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد فتحعلی پناهيان (در ظفار)
52/11/

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد جعفر پناهی
52/11/

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مجتبی خرم آبادی
52/12/12

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مرضيه احمدی اسکويی
53/2/6


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عليرضا شهاب رضوی
53/3/28

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حبيب برادران خسروشاهی
53/3/11

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عباس جمشيدی رودباری
53/5/2

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد اعظم روحی آهنگران
53/6/7

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عباس کابلی

53/6/14


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمدرضا همتی
53/7/2

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد ابراهيم پوررضا خليق
53/11/1

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد سعيد پايان
53/11/1

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد خشايار سنجری

54/1/23

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمد معصوم خانی

54/1/27

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد بيژن جزنی

54/1/30


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسن ضياء ظريفی
54/1/30


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمد چوپانزاده
54/1/30


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عزيز سرمدی
54/1/30


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد سعيد کلانتری
54/1/30


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عباس سورکی
54/1/30


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد احمد جليل افشار
54/1/30


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد شيرين فظيلت کلام

54/2/1

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد علی اکبر جعفری

54/2/2

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حبيب اله مومنی

54/2/14چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمود نمازی

54/2/20


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد منصور فرشيدی

54/2/20


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد حسين سلاحی

 54/3/28


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد خسرو تره گل

54/3/28


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد مارتيک قازاريان

54/4/6


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد محمود عظيمی بلوريان
54/4/6

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد نزهت السادات روحی آهنگران
54/4/6


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد يداله زارع کاريزی
54/4/6


چريک فدايی خلق

رفيق شهيد عبداله سعيدی بيدختی

54/4/20
چريک فدايی خلق

رفيق شهيد زين العابدين رشت چی

54/5/1

چريک فدايی خلق

رفيق شهيد جانبخش پايداری

54/5/17