میزبانی از ظریف جنایتکار را محکوم می‌کنیم!

 

ایرانیان آزاده! مردم آگاه سوئد!

محمدجواد ظریف، وزیر خارجۀ رژیم منفور و وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی از فردا، ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۸ (۲۰ آگوست ۲۰۱۹)، به مدت دو روز مهمان رسمی دولت سوئد می‌باشد. دولت سوئد در شرایطی میزبان وزیر یک رژیم ضدمردمی است که تحت حاکمیت سیاه رژیم جمهوری اسلامی و در پرتو سیاستهای ضدخلقی سرمایه‌داران زالوصفت حاکم و سردمداران این رژیم و با حمایت و سکوت امپریالیستها، فقر و فلاکت، بیکاری و تورم و گرانی گلوی کارگران و زحمتکشان ما را می‌فشارد؛ دولت سوئد در شرایطی میزبان ظریف است که رژیمی که او نمایندگی می‌کند مظهر سرکوب وحشیانه و سیستماتیک نیمی از آحاد جامعه یعنی زنان می‌باشد؛ دولت سوئد در شرایطی از ظریف استقبال می‌کند که رژیم متبوع او حیات و هستی جوانان را در زیر شلاق سرکوب خود هر روز بیشتر از قبل له می‌کند؛ ظریف در شرایطی به سوئد می‌آید که حقوق بدیهی خلقهای تحت ستم کُرد و عرب و بلوچ و تُرک و ... هر روز به طور گسترده‌تری پایمال چکمه‌های مزدوران حاکم می‌گردد؛ و بالاخره دولت سوئد در شرایطی از ظریف استقبال می‌کند که سیاهچالهای رژیم او مملو از فعالین کارگری و مخالفین سیاسی است.

میزبانی از وزیر خارجه جمهوری اسلامی، میزبانی از یکی از منفورترین دشمنان قسم‌خورده کارگران و زنان و جوانان و خلقهای تحت ستم ایران توسط دولت سوئد، البته امر تازه‌ای نیست. دولت سوئد و طبقه حاکم در طول بیش از چهل سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی به سهم خود با میزبانی از نمایندگان این حکومت جنایت‌پیشه، و با بستن قراردادهای غارتگرانه با این رژیم، سهم خود از غارت و چپاول توده‌های تحت ستم ایران را به دست آورده و هر جا که توانسته‌اند جیب‌های خود را پُر کرده‌اند و به رغم تمامی ادعاهای دهان پُرکن خود مبنی بر احترام و اعتقاد به دمکراسی و حقوق بشر و دفاع از ارزشهای دمکراتیک .... با سکوت و چشم پوشی در مقابل جنایتکاران حاکم و جنایات این رژیم در حق مردم، از تداوم حاکمیت این رژیم پشتیبانی و چهره واقعی خود را به نمایش گذارده‌اند.

ایرانیان آزاده! مردم آگاه سوئد!

محمدجواد ظریف که از فردا مهمان دولت سوئد می‌باشد، نماینده مردم ایران نیست. بیش از یک سال پیش، مردم تحت ستم ما در جریان قیام گسترده خود در 160 شهر و روستای کشور یکبار دیگر با فریادهای "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "اصلاح‌طلب ، اصول‌گرا ، دیگه تمومه ماجرا" و "نان ، کار ، آزادی" به همه جهانیان اعلام کردند که هیچ‌یک از جلادان حاکم را نمی‌خواهند و جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد! ظریف یکی از مهره‌های منفور رژیم و یکی از همین جنایتکارانی‌ست که چهل سال است با سرکوب سیستماتیک کارگران، زنان و توده‌های تحت ستم ایران و با برخورداری از حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم قدرتهای جهانی و دولتهایی نظیر دولت سوئد بر جان و مال مردم ما حکم می‌رانند. میزبانی از ظریف توسط دولت سوئد، دهن‌کجی به خواستهای مشروع مردم ایران و حمایت از جلادانی ست که پیشه‌ای جز غارت و استثمار مردم ایران ندارند! میزبانی ظریف، میزبانی از نمایندگان رژیم اعدام و شکنجه و ترور است! توده‌های مبارز و آگاه ما هیچگاه این سیاستهای بیشرمانه و ضدمردمی دولت سوئد را فراموش نخواهند کرد و در مبارزات وقفه‌ناپذیر خویش برای سرنگونی این رژیم ضدکارگری و مردم‌ستیز بر حمایت‌های مادی و معنوی مردم آگاه و مبارز سوئد تکیه خواهند کرد.

سرنگون‌باد رژیم ضدمردمی جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته!

نابودباد امپریالیسم جهانی و سگهای زنجیریش!

زنده‌باد انقلاب گرسنگان برای نان، کار و آزادی!

سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در سوئد ـ استکهلم

۲۸ مردادماه ۱۳۹۸ (19 آگوست 2019)