پژواک صدای حق طلبانه کارگران دلاور هفت تپه

ایرانیان آزادیخواه!

با یورش ددمنشانه رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی به کارگران هفت تپه که بیش از دو هفته است برای رسیدن به خواستهای بر حق خود مبادرت به اعتصاب کرده اند ، تعدادی از فعالین و نمایندگان کارگران این واحد صنعتی دستگیر و بازداشت شدند. در اعتراض به دستگیری و بازداشت این کارگران و تلاش دیکتاتوری حاکم جهت سرکوب مبارزات حق طلبانه آنها ، روز پنج شنبه 22 نوامبر ، تظاهراتی در پلازای ایرانیان در خیابان یانگ در شهر تورنتو در کانادا سازمان داده شده است.

بیائید با شعار های "کارگر زندانی ، آزاد باید گردد" ، "جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد" صدای حق طلبانه کارگران دلاور هفت تپه را به گوش جهانیان رسانده و همبستگی خود را با خواستها و مبارزات آنها اعلام کنیم.

 

زمان: پنجشنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۱۸ ، ساعت ۴ بعد از ظهر

مکان: پلازای ایرانیان ، خیابان یانگ شمال خیابان فینچ ، تورنتو - کانادا

 

فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در تورنتو - کانادا