جهت اطلاع نیروهای آزادیخواه

همانطور که قبلا به اطلاع افکار عمومی رساندیم ، اخیرا در فضای مجازی ، کانال هایی که هیچگونه ارتباطی با چریکهای فدایی خلق ایران ندارند ، می کوشند با سوء استفاده از آرم و نام سازمان ما ، در افکار عمومی ایجاد شُبهه نمایند. گردانندگان این جریان ، اخیراً  مدعی شده اند که قصد دارند با توجه به امکاناتی که در کانادا دارند "اقدام به اعدام انقلابی آقازاده ها"ی ساکن این کشور نمایند!  این ها که تا دیروز از "تشکیل گروه های چریکی در داخل تمام شهرهای ایران" دم زده و در این رابطه از "اقدام به عضو گیری" از طریق شبکه های مجازی سخن رانده بودند ، حالا کار ابتذال را به آن جا رسانده اند که در تداوم آن ادعا های مُضحک ، پروژه جدیدی تحت عنوان "اعدام انقلابی" در کانادا به راه انداخته اند!

ما بار دیگر ، ضمن هُشدار علیه این عوام فریبی ها ، تأکید می کنیم که این جریان مجازی ، کوچکترین ارتباطی با سازمان ما ، چریکهای فدائی خلق ایران نداشته و ندارد.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو - کانادا

دهم جون 2019