به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 234 ، دی ماه 1397

 

کنفرانس گوادلوپ چه بود ؟


در تاریخ ایران کنفرانس گوادلوپ که از چهارم تا هفتم ژانویه
۱۹۷۹ (۱۴ تا ۱۷ دی ماه ۱۳۵۷) در جزیره گوادلوپ برگزار شد از اهمیت بزرگی برخوردار است.

 
در این کنفرانس که با شرکت رهبران چهار کشور غربی (ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه) تشکیل شده بود ، آنها با اذعان به این واقعیت که با توجه به انقلاب ضد امپریالیستی و ضد سلطنتی توده های مردم علیه رژیم شاه، دیگر امکان بر سر کار نگاه داشتن شاه بر سر قدرت وجود ندارد، به قول ژیسکار دستن رئیس جمهور آن زمان فرانسه، کارتر "زنگ خاتمهٔ حکومت شاه" را به صدا در آورد.

 

در کنفرانس گوادلوپ بود که چهار قدرت بزرگ امپریالیستی شرکت کننده در این کنفرانس از میان آلترناتیوهای مختلف برای جانشینی سلطنت پهلوی، دار و دسته خمینی را برای حفظ سیستم سرمایه داری وابسته در ایران برگزیده و راه قدرت گیری این دار و دسته را آماده کردند. با افشا شدن مذاکرات بازرگان و بهشتی و موسوی اردبیلی با دیپلمات‌های آمریکا از جمله سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در زمان شاه و همچنین مذاکرات خمینی و اطرافیانش از جمله امثال قطب زاده و بنی صدر و یزدی در نوفل لوشاتو با رمزی کلارک و ماموران آمریکایی و نامه شخص خمینی به کارتر، معلوم شد که آنها سه شرط آمریکا را پذیرفته اند که عبارت بودند از حفظ ارتش (که در آن زمان به اسم ارتش شاهنشاهی نامیده می شد)، برقرار کردن صدور نفت (که با اعتصاب کارگران شرکت نفت دچار اخلال شده بود) و سرکوب کمونیست‌ها و همه آزادیخواهان کشور. 

به این ترتیب قدرت های امپریالیستی برای حفظ منافع خود در ایران، حاکمیت سیاسی را از رژیم شاه گرفته و به دار و دسته‌ خون آشام دیگری تحویل دادند که در چهل سال گذشته در جنایت علیه مردم ایران از هیچ دنائتی کوتاهی نکرده اند.