گزارش مراسم اول ماه مه در کاسل آلمان !

شهر کاسل روز چهارشنبه اول ماه مه شاهد راهپيمائی تعداد کثيری از کارگران و زحمتکشانی بود که برای گراميداشت روز جهانی کارگر به خيابان آمده بودند. در طول مسير راهپيمائی انبوه پلاکاردها و پرچم ها و صدای شعار ها و موزیک راهپيمايان توجه هر رهگذری را به خود جلب می کرد. راهپيمايان در آغاز و در حدود ساعت 11 صبح در يکی از ميدان های شهر به نام (scheidemann platz) جمع شده و سپس مارش خود را آغاز نمودند. و پس از مدتی راهپيمائی و رسيدن به مرکز شهر (königs platz) به سخنرانی های سخنرانان گوش فرا دادند که اکثرا سیاست های ضد کارگری دولت آلمان را محکوم می کردند و بر خواست های طبقه کارگر تاکيد داشتند.  پس از پايان يافتن سخنرانی ها راهپيمايان در (draht brücke) تجمع نموده  و به بحث و گفتگو پرداختند. در اين محل نيروهای سياسی و اتحاديه های کارگری مبادرت به برگزاری ميز کتاب نموده و نشريات و اعلاميه های خود را در اختيار علاقمندان می گذاشتند.

 

جدا از فعالین اتحادیه های کارگری، حضور نیروهای چپ از ملیت های گوناگون در اين حرکت يکی از نکات برجسته اين راهپيمائی بود . به خصوص تعداد شرکت کنندگان نیروهای چپ ترکیه در این تظاهرات چشمگير بود. فعالين چریکهای فدائی خلق ضمن شرکت در اين راهپيمائی با برپا نمودن ميز کتاب به پخش کتاب ها و نشريات سازمان پرداختند.

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

پيروز باد رزم دلاورانه کارگران!

فعالين چريکهای فدائی خلق ايران – کاسل

12 ارديبهشت 1392 - 2 مه 2013