کارگران چینی کارخانه را اشغال کردند

 

در روز ۲۱ ژوئن ۲۰۱۳، بیش از ۸۰ نفر از کارگران کارخانه "تجهیزات تخصصی پزشکی (SMS)" در چین در یک اقدام جسورانه کارخانه را اشغال کرده و صاحب آن را که یک سرمایه دار آمریکایی به نام "چیپ استارنز" می باشد همراه با مدیرعامل چینی اش را برای دادن حقوق های عقب مانده شان تحت فشار قرار دادند. کارگران پس از این که بار ها از کارفرما خواسته بودند که حقوق های معوقه شان را بپردازد اما عملا با بی توجهی کارفرما مواجه شده و از سوی دیگر متوجه شده بودند که صاحب کارخانه در صدد است کارخانه را به هند منتقل کند که در این صورت کارگران هم کارشان را از دست می دهند و هم حقوق های پرداخت نشده شان هرگز پرداخت نخواهد شد ، در نتیجه دست به این اقدام متهوّرانه زدند.

 

کارخانه مزبور که در سال ۱٩٩٩ در منطقه صنعتی "هوایرو" در شمال پکن ایجاد شد یکی از بزرگترین تولید کنندگان وسائل یک بار مصرف پزشکی از قبیل دستکش . سرنگ، پنبه های آغشته به الکل، باند های ضدعفونی کننده و غیره... می باشد و  اغلب کارگران این کارخانه را زنان تشکیل می دهند. دفتر این کارخانه در پکن قرار دارد و متعلق به شرکت خصوصی "تجهیزات تخصصی پزشکی (SMS) " می باشد ولی دفتر مرکزی آن در "کورال اسپرینگز" فلوریدا واقع شده و مالک همه املاک و تجهیزات این کارخانه می باشد.

 

کارگران به دنبال اشغال کارخانه اعلام کرده اند که تنها هدف شان از این اقدام اعتراضی دریافت حقوق های عقب افتاده و مزایای متعلق به آن ها می باشد که در صورت تعطیل شدن کارخانه و از دست دادن شغل شان، سرمایه دار آن ها را به جیب خواهد زد.

 

نمایندگان کارگران معترض با مذاکرات متعدد با مقامات دولتی، و دادن چندین بار اجازه ملاقات "استارنز" با وکیلش و مقامات محلی و سفارت آمریکا، نشان داده اند که حاضر به مذاکره و حل مسئله به شکلی صلح آمیز هستند. آن ها که از یک طرف می دانند که کارفرما درصدد بستن کارخانه و عدم پرداخت حقوق های معوقه آنان و فرار به آمریکا می باشد، و از طرف دیگر دولت چین نیز از کارگران حمایت نمی کند ، راه دیگری جز اقدام مستقل و متکی به ابتکار خودشان پیش روی خود ندیدند تا به قول خودشان به حقوق حقه شان برسند

 

از اولین ساعات انتشار این خبر معلوم شد که بخش قابل توجهی از افکار عمومی نیز از این حرکت کارگران حمایت می کند و کمتر کسی پیدا می شود که برای سرمایه دار مزبور "دل" بسوزاند. چرا که مردم شرایط دشوار زندگی کارگران ناشی از سود جوئی بیش از حد سرمایه داران در شرایط بحران اقتصادی سیستم سرمایه داری را تجربه کرده و وضعیت کارگران را درک می کنند.(1)

 

در شرایطی که بحران اقتصادی در چین در حال گسترش می باشد و افزایش بهای نیروی کار و بالا رفتن مخارج تولید می تواند منجر به کاهش جذابیت این کشور برای سرمایه گذاران خارجی شود، دولت چین تلاش می کند که با تسهیل شرایط استثمار هرچه بیشتر کارگران، و تمکین به خواست های سرمایه داران امکان سرمایه گذاری سرمایه های خارجی در چین را هر چه بیشتر نموده و آن را گسترش بخشد. روشن است که این سیاست، باعث تشدید هر چه بیشتر فشار به طبقه کارگر گشته است. بی دلیل نیست که از سال ها قبل، اشغال کارخانه ها و به کار گیری دیگر شیوه های رادیکال اعتراضی به بخشی از روش های مبارزاتی کارگران چینی در مطالبه خواسته هایشان از سرمایه داران بی شرم و سودجو و رژیم شدیدأ ضد کارگر حاکم بر چین شده است.  

 

به دنبال اشغال این کارخانه "چیپ استارنز" صاحب آمریکائی آن که با استثمار دسترنج کارگران ارتزاق می کند به خبرنگاران گفت که مقامات محلی او را وادار به پذیرش بخشی از خواسته های کارگران معترض و امضای قراردادی با آن ها کرده اند. همین واقعیت نشان می دهد که اقدام مستقل کارگران برای باز پس گیری حقوق شان کاری درست و موثر بوده و به کارگران جهت رسیدن به مطالبات شان یاری رسانده است.

 

۲۷ ژوئن ۲۰۱۳

 

زیرنویس:

1- به عنوان مثال می توان به برخی از نظرات مردم در سایت های خبری اشاره کرد که بعد از خواندن گزارش خبرگزاری ها، خطاب به "چیپ استارنز" سرمایه دار آمریکایی ، چنین نوشته اند:

"استثمار کارگران و رنجی که آن ها می برند شکنجه واقعی است، نه چند روز نشستن اجباری تو در دفتر کارت."

"حالا بهتر می فهمی که کارگران فقیر چه می کشند."

" آیا محبوس شدن در یک اتاق، غیر انسانی است؟ اما ظلم و ستم و استثمار سیستماتیک کارگران ، در هر روز و هر سال و همیشه تا آخر عمرشان ، امری عادی و طبیعی است؟!"